CEILIURADH DEICH mBLIANA GHAELSCOIL LORGAN

13 February 2019 19:00 – 21:00
Location: Iontas Theatre, Bree Road, Castleblayney, County Monaghan, Ireland

CEILIURADH DEICH mBLIANA GHAELSCOIL LORGAN

Date: 13 February

Time: 7pm

Tickets: €15

Venue: Iontas Theatre, Castleblayney

For further information contact:

Tel. 042 9753401

Beidh oíche cheoil, dramaíocht agsu damhsa againn ag comóradh 10 mbliana ar an bhfód. D'oscail Gaelscoil Lorgan i 2008. Beidh páistí, tuismitheoirí agus foireann na scoile ag freastal ar an cheolchoirm speisialta seo chun an chloch-mhíle suntasach a cheiliúradh.

Gaelscoil Lorgan are celebrating their 10th Anniversary with a night of Music, Dance and Drama. The school has grown steadily since it first opened in 2008 and pupils, parents and staff will attend this concert to mark the growth and development of Irish-medium education in Castleblayney.